Beton og glasfacaden på bygning 8 skal renoveres da bygningens bærende betonsøjler er beskadigede og nedbrudte.

Alle eksisterende vinduer inkl. betonstopler og afstivninger af betonbjælker skulle nedrives herefter skulle der bygges interimsvæg mod trappen samt etableres nedhængt loft efter hospitalets ønske.
Alle betonbjælker skulle gennem tjekkes og repareres og til sidst skulle der bygges et nyt facadesystem.

#

Glostrup Hospital, tidl. Amtssygehuset i Glostrup, sygehus i Glostrup Kommune, opført af Københavns Amt 1953-58 efter en arkitektkonkurrence, der blev vundet af de finske arkitekter Martha (1904-92) og Ragnar Ypyä (1900-80) samt Veikko Malmio (1918-2000).

Som det første helt nyopførte danske sygehus efter 2. Verdenskrig blev det bygget efter nye og på flere måder banebrydende principper. Det er senere udvidet med en børne- og fødeafdeling i en selvstændig tilbygning. I forbindelse med sygehuset opførtes Centralsygeplejeskolen for Københavns Amt med tilhørende elevboliger. I løbet af perioden 1979-93 blev sygeplejeskolen gradvis overflyttet til Herlev Amtssygehus; lokalerne overgik dermed efterhånden til andre sygehusformål.

Hospitalet indgår i Københavns Universitetshospital, og ved nedlæggelsen af Københavns Amt overgik det i 2007 til Region Hovedstadens sygehusvæsen. 2015 fusionerede det med Rigshospitalet under navnet Rigshospitalet – Glostrup.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Rigshospitalet – Tagrenovering af centralkøkken | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. juni 2019
Rigshospitalet – UK 671A Quatro PET-CT | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. oktober 2021