Curacon er specialister i hospitaler, laboratorier og medicinalindustri

Løsning af projekter i sygehussektoren kræver særlig faglig indsigt og særlige hensyn. Curacon tager med glæde de udfordringer op. Vi har den ekspertise og viden, der skal til for at løse de krævende opgaver. Vi tager hensyn til hospitalets rytme, så patienter og personale mærker mindst muligt til os. Vi begrænser støv- og støjgener til et minimum, for eksempel ved hjælp af flytbare støvvægge.

Vi arbejder med effektive tidsstyringsplaner og har stor erfaring med håndtering af projekter med adskillige deletaper. Og stadig overholder vi deadlines og budgetter.

Curacons medarbejdere har ligeledes solide erfaring med indretning af laboratorier til både hospitaler, apoteker og medicinalindustrien.

Hospitaler og sundhedssektoren | Kompetencer | Curacon