Arbejdet omhandler ombygning af bygning 6 på Bispebjerg Hospital. Projektet er en del af Bispebjerg Hospitals Helhedsplan og sker sideløbende med at Akuthuset og det nye Psykiatriske Center opføres, hvor eksisterende bygninger renoveres med respekt for den oprindelige arkitektur, og bevares som hospitalets historiske kvarter.

##

Den oprindelige plan til hospitalet blev udformet af Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger (1833-1905), som foreslog at hovedindgangen skulle ligge ud mod Tagensvej. Han tegnede et hospital, der bestod af mindre pavilloner, fremfor én stor bygning, på samme måde som man havde bygget f.eks. Blegdamshospitalet og Øresundshospitalet.

Fenger døde imidlertid inden planen blev sat i gang, og opgaven blev i stedet overdraget til Martin Nyrop (1849-1921), som netop havde færdiggjort sit store projekt med bygningen Københavns rådhus.

Byggeriet blev indledt i 1908 og stod færdigt i 1913.

Da hospitalet åbnede, havde det en kirurgisk og to medicinske afdelinger med plads til i alt 700 patienter. Desuden var der bade- og massageafdeling. Hospitalet bestod dels af en trefløjet administrationsbygning, dels af seks pavillionbygninger med sygestuer samt to bygninger til operationsstuerne.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Glostrup Hospital facaderenovering | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. July 2020
Rigshospitalet – Tagrenovering af centralkøkken | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. juni 2019