Arbejdet omhandler komplementerende bygningsarbejder i forbindelse med udskiftning af eksisterende CT Scanner ved Gentofte Hospital.

Arbejdet skal udføres mens bygningen er i drift. Der er ved arbejdets udførelse ikke forudsat demontering eller nedbrydning af eksisterende bærende bygningsdele.

###

Indtil indvielsen af Amtssygehuset i Gentofte i 1927 havde Københavns Amt et hospital på Nyelandsvej på Frederiksberg, og bygningerne blev i 1939 overdraget til Frederiksberg Hospital.

Amtssygehuset i Gentofte var et brud med tidligere tiders hospitalsbyggeri, der var bygget efter pavillonsystemet med hver afdeling placeret i fritliggende bygninger. Pavillontanken stammede fra den tid, hvor man troede, at sygdomme blev spredt gennem ”ond luft”, miasmer. Selv om miasma-teorien var opgivet med opdagelsen af bakterierne, fortsatte man i mange år at bygge hospitaler efter pavillonprincippet. Det var kolossalt pladskrævende og dyrt, også i drift fordi det krævede meget personale, transport og infrastruktur.

I 1939 var amtssygehuset fuldt udbygget med 1.000 senge. Siden er sygehuset blev yderligere udbygget. Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007, betød den et farvel til amterne, og Københavns Amt blev en del af Region Hovedstaden. Samtidig skiftede Amtssygehuset i Gentofte navn til Gentofte Hospital.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Glostrup Hospital facaderenovering | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. July 2020
Rigshospitalet – Tagrenovering af centralkøkken | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. juni 2019