Total ombygning og nyindretning af 900 m2 kontorlokaler beliggende i indre København. Curacon har etableret flere store glaspartier, der giver adgang for dagslyset inde på arbejdsstationerne.
Der er desuden opsat akustiklofter og lagt nye egetræsgulve for at lysne det mere op.

###

I 2012 ombyggede Curacon 900 kvadratmeter kontorlokaler i Store Kongensgade for ATP-Ejendomme, så lokalerne kunne blive klar til Procesbevillingsnævnets indflytning i december 2012. Den smukke, ældre ejendom fra 1904 fordrede, at vi tog særligt hensyn til de gamle byggetraditioner og blandt andet bevarede de unikke stuklofter og høje træpaneler. Det var desuden særligt vigtigt, at vi tog hensyn til de øvrige lejere i bygningen. Vi gennemførte derfor projektet med fokus på planlægning og logistik, så vi var til mindst mulig gene.

Procesbevillingsnævnet blev etableret pr. 1. januar 1996 og har fra starten haft til opgave at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. Fra 2007 har nævnet endvidere været klageinstans i forhold til Civilstyrelsens afslag på fri proces. De to sagstyper behandles i to forskellige afdelinger, dels i en afdeling for appeltilladelser, dels i en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de to afdelinger. Procesbevillingsnævnet skal sikre, at retsvæsenets ressourcer anvendes på de rigtige sager.

Lignende cases

Teilum ombygning af kontorer | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. januar 2019