Ombygning og renovering foregår på afsnit 53‐1‐1 og afsnit 53‐1‐2 på 1. etage i Forhuset i Teilumbygningen, samt indretning af nye kontorer.

###

Teilumbygningen er opført i 1975. Teilumbygningen blev opkaldt efter den danske patoanatomi, kræftforsker og professor i patologisk anatomi, Gunnar Teilum, af Københavns Universitet og huser i dag Patologisk Anatomi og Retsmedicinsk Institut. Dele af Patologisk Anatomi har tidligere haft laboratoriefaciliteter i Michaelsenbygningen, som skal nedrives ifm. opførelsen af det nye byggeri, Børneriget.

Afsnittene indeholder undervisningsrum og kontorer. Ved ombygningen nedlægges undervisningsrummene og erstattes af kontorfaciliteter for Patologisk klinik på Rigshospitalet.

Området, som ombygges, udgør et nettoareal på ca. 380m2. Området, som renoveres, udgør et nettoareal på ca. 200m2 og 32m2 på Broen.

Patologisk Klinik disponerer i forvejen over den vestlige ende af 1. etagen i Hovedhuset og over hele 4.etagen. Resterende areal i Teilumbygningen disponeres af Retsmedicinsk Institut under Københavns Universitet (KU).

Lignende cases

Procesbevillingsnævnet | ATP Ejendomme A/S hos Curacon

ATP Ejendomme A/S

01. november 2012