Ombygning – og indretning af eksisterende rum og birum til deponering af rene fyldte steril-vogne, tomme urene sterilvogne – eller urene fyldte sterilvogne på afd. ØB3, VB3, MB3, Ø36, Ø46 og 053, på Rigshospitalet, Glostrup.

Nærværende byggesag omhandler ombygning – og indretning af eksisterende rum og birum til deponering af rene fyldte sterilvogne, tomme urene sterilvogne – eller urene fyldte sterilvogne på afd. ØB3, VB3, MB3, Ø36, Ø46 og 053. Der udføres desuden nyt venteareal – og reception, samt opstilling af ny skabsvæg – og tilretning/opstilling af nye gennemstikskabe til operationsstuer i gangområde på Ø36. På Ø36 flyttes kontor til ny lokationen, samt opdeles eksisterende kontor til 2 undersøgelsesrum. På 053 ombygges eksisterende råhus til nye depoter for rene – og urene vogne, samt foretages yderligere ombygning af gangområde og elevatorforrum.

##

På MB3 ombygges eksisterende depoter – og rengøringsrum til nyt stort depot for tomme vogne, samt nyt rengørings-, affalds- og linnedrum. Printerrum får ny lokation på ØB3. På MB3, Ø36 og Ø46 nedtages eksisterende autoklaver. Skyllerum på ØB3, VB3, Ø36 – og Ø46 får alle nyt undergulv – og gulvbelægning, som kan klare vægten – og håndteringen af de nye sterilvogne. I alle depoter til rene sterilvogne – eller indstiksvogne opsættes fancoil – og affugter for konditionering af rummene efter hygiejnekrav fra SSI NIR. Eksisterende birumsfunktioner, herunder depoter, får endvidere nye placeringer i bygningen.

Der er tale om følsomme områder, hvor funktioner både inden – og udenfor byggeområder skal være i drift mens der ombygges. Herunder operationer – og undersøgelser af ryg – og øjenpatienter.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Glostrup Hospital facaderenovering | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. July 2020
Rigshospitalet – UK 671A Quatro PET-CT | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. oktober 2021