Projektet omfatter etablering af nye omklædningsrum inkl. Bade og toiletforhold. Rummene har tidligere været anvendt til sterildepot og skal fremadrettet indeholde omklædnings faciliteter, toiletter og baderum.

##

Glostrup Hospital, tidl. Amtssygehuset i Glostrup, sygehus i Glostrup Kommune, opført af Københavns Amt 1953-58 efter en arkitektkonkurrence, der blev vundet af de finske arkitekter Martha (1904-92) og Ragnar Ypyä (1900-80) samt Veikko Malmio (1918-2000).

Som det første helt nyopførte danske sygehus efter 2. Verdenskrig blev det bygget efter nye og på flere måder banebrydende principper. Det er senere udvidet med en børne- og fødeafdeling i en selvstændig tilbygning. I forbindelse med sygehuset opførtes Centralsygeplejeskolen for Københavns Amt med tilhørende elevboliger. I løbet af perioden 1979-93 blev sygeplejeskolen gradvis overflyttet til Herlev Amtssygehus; lokalerne overgik dermed efterhånden til andre sygehusformål.

Hospitalet indgår i Københavns Universitetshospital, og ved nedlæggelsen af Københavns Amt overgik det i 2007 til Region Hovedstadens sygehusvæsen. 2015 fusionerede det med Rigshospitalet under navnet Rigshospitalet – Glostrup.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Glostrup Hospital facaderenovering | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. July 2020
Rigshospitalet – Tagrenovering af centralkøkken | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. juni 2019