Teilum‐bygningen er ejet af Bygningsstyrrelsen (BYGST), og Københavns Universitet (KU) er ansvarlig for driften. Curacon A/S stod for ombygning og renovering af afsnit 53‐1‐1 og afsnit 53‐1‐2 på 1. etage i Forhuset i Teilumbygningen, samt for renovering af Broen mellem Forhuset og Hovedhuset.

Afsnittene indeholder undervisningsrum og kontorer. Ved ombygningen nedlægges undervisningsrummene og erstattes af kontorfaciliteter for Patologisk klinik på Rigshospitalet.
Området, som ombygges, udgør et nettoareal på ca. 380m2. Området, som renoveres udgør et nettoareal på ca. 200m2 og 32m2 på Broen.

 

##

Teilumbygningen er opført i 1975. Teilumbygningen blev opkaldt efter den danske patoanatomi, kræftforsker og professor i patologisk anatomi, Gunnar Teilum, af Københavns Universitet og huser i dag Patologisk Anatomi og Retsmedicinsk Institut. Dele af Patologisk Anatomi har tidligere haft laboratoriefaciliteter i Michaelsenbygningen, som skal nedrives ifm. opførelsen af det nye byggeri, Børneriget.

Laboratorierne i Michaelsenbygningen bruges af Patologisk Klinik og består hovedsageligt af et klassificeret laboratorium for Prionsygdomme, samt et øvelaboratorium, hvor medicinstuderende kan få praktisk erfaring. Disse laboratorier placeres nu i Afsnit 54-4-4 på 4. etage i Hovedhuset i Teilumbygningen, hvor Patologisk klinik i forvejen disponerer hele 4. etagen. Dermed samles laboratorierne for Patologisk klinik, hvor de mange funktioner nu kan indgå som en integreret del af dagligdagen på Patologisk Klinik.

Lignende cases

Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
Glostrup Hospital facaderenovering | Region Hovedstaden hos Curacon

Region Hovedstaden

01. July 2020
Rigshospitalet – Tagrenovering af centralkøkken | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. juni 2019