Vinduer og reparation/opretning af ydermure og Brandsag med fremtidigt brandforhold.

Bygningen er bevaringsværdige klasse 6 og der er krav til vinduesudskiftning i
lokalplanen. Hermed skal vinduerne udskiftes til træ/alu og de ændringer dette giver på karme, poster og redningsåbninger.

På dette projekt udføres betonrenovering og overpladebehandling af alle facader. De mursten der er defekte udskiftes til nye mursten, de mursten der er mindre beskadige bliver repareret, afrenset og vådsandblæst. Det samme med betonsøjler og bjælker som også bliver vådsandblæst.

 

#

Tidligere centralvaskeri, opført i 1938. Bygningen er erklæret bevaringsværdig. Fabrikkens centrale rum udgør en 1.000 m² stor hal uden søjler med mellem 6 og 10 meter til loftet og en særlig shedtagskonstruktion.

Rundt om hallen ligger der i to etager atelierer hele vejen rundt. Bygningen er rå og enkelt istandsat. Energisparende belysning, solceller på taget.

Nye vinduer og opretning af ydermure på bygning med kategori 6 i bevaringsværdig. Herudover indvendig brandsikring af 1000 m2 stor hal som anvendes til produktions- og videnscenter hvor professionelle kunstnere og designere arbejder.

En kompleks udskiftning af vinduer grundet mange forskellige typer af vinduer. Herudover var ydermurene meget svagere end først antaget hvilket gjorde at hele byggeprocessen måtte tænkes om med helt nye betonbjælker og inddragelse af rum inde i bygningen. Dette var der ikke planlagt med oprindeligt. Endelig blev der konstateret utæt tag for tidligere udførte tagarbejder. Dette gjorde at der blev foretaget nødvendige foranstaltninger således at bygherre og tidligere entreprenør efterfølgende kunne foretage en gennemgang med henblik på udbedring.

Alle disse udfordringer bidrog til at brugernes hverdag ikke blev som forventet og at byggetiden blev forlænget trods massive tiltag for at minimere tidsfaktoren mest muligt. Af samme grund blev den indvendige brandsikring udskudt og først færdiggjort i 2018.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
Rigshospitalet – Neuroangiosuite | Rigshospitalet hos Curacon

Rigshospitalet

01. July 2016
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018