Tilbygningen, som har et grundareal på 111,33 m² placeres ved bygningens nordlige gavl, udformes som en forlængelse af det eksisterende bygningsprofil.

Tilbygningen behandles som et samlet volumen med udskæringer til døre og vinduespartier, som på øst facaden udformes som en fortsættelse af de eksisterende vinduesbånd. Vest facaden hæves for at opnå tilstrækkelig højde og dermed adgang til restauranten, men udføres med tilsvarende taghældning, og skaber på den måde en naturlig afslutning på de eksisterende vinduesbånd. Den nordlige gavl afsluttes med et større glasparti, som trækkes tilbage i facaden, og aftegner herved det karakteristiske bygningsprofil, og sikrer maksimalt udsyn fra restauranten.

Facader og tag beklædes med anodiserede aluminiumsplader, som bearbejdes med en prægning.

Tilbygningen indrettes som en udvidelse af restauranten med et større serviceringsareal, som med et enkelt niveauspring opdeles i en øvre og nedre sektion.

Restauranten indrettes med forbedret tilgængelighed og faciliteter for handicappede samt en mindre udvidelse af køkkenet.

###

Ombygning og tilbygning af B1903 Klubhus.

B1903’s bygninger er tegnet af Eske Kristensen i 1951. Én af de bærende arkitektoniske værdier er det langstrakte saddeltag. Det giver et harmonisk udtryk omkring selve anlægget og dets forløb, endvidere er der en dynamik i samspillet med Lyngbyvejen.

Fodboldklubben har længe ønsket, at samle administration, køkken, restaurant, lounge og omklædningsrum i en ny toetagers tilbygning i forlængelse af klubhuset. Ønsket var en større kasseformet tilbygning. Imidlertid tager den gældende lokalplan samt Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik, hånd om, at helheden i området, samt bygningernes bærende bevaringsværdier, skal respekteres ved nybyggeri.

Gentofte Ejendomme har derfor sammen med Svendborg Architects og fodboldklubbens byggeudvalg, gentænkt funktionsønskerne i klubben i en kreativ proces, hvorved det med en renovering/ombygning af eksisterende m² er lykkedes at udnytte den eksisterende bygningsmasse bedre, fremfor at udføre nybyggeri for alle funktioner. Herved bibeholdes den originale hovedindgang, hvor man via den smukke fordelingskorridor føres gennem den oprindelige bygning mod lyset, tilbygningen og det store udsyn over klubbens baner.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020
Christianshavns Gymnasium – Ombygning Fabrikken | Christianshavns Gymnasium hos Curacon

Christianshavns Gymnasium

01. august 2014