Demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduer, samt levering og montering af nye vinduer og de naturlige følgearbejder for dette. Herunder byggeplads indretning, samt foranstaltninger for kunne udføres arbejdet på sikker vis, da det udføres mens skolen er åben.

Projektet omfatter en om- og udbygning af Bellahøj Skole, som er opført i 1937. De 7.400 kvadratmeter eksisterende skolebygninger renoveres og ombygges. Hertil kommer et 2.500 kvadratmeter stort nybyggeri, der skal sikre eleverne optimale rammer for idræt og bevægelse.

##

Bellahøj Skole har oplevet en gennemgribende renovering af de eksisterende bygninger. Lærere og elever har fået nyt ressourcecenter, ombyggede faglokaler og fællesområder, ligesom de kan glæde sig over nye musiklokaler og Fremtidens Fritidstilbud.

Der er udført vinduesrenovering og tagudskiftning samt facaderenovering og renovering og udskiftning af de tekniske installationer. Renovering og udbygning er sket, mens den daglige undervisning er fortsat som vanligt.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Christianshavns Gymnasium – Ombygning Fabrikken | Christianshavns Gymnasium hos Curacon

Christianshavns Gymnasium

01. august 2014