På vegne af bygherren, Christianshavns Gymnasium, forestod Curacon A/S ombygning af ”Fabrikken” Om og tilbygning af undervisningslokaler samt etablering af tagterrasse. Arbejdet omfattede etablering af nye undervisningslokaler, trappetårne, med udvendig facadesystem i patinerede metalplader. Der blev lagt stor vægt på detaljeret byggestyring med høje krav til skolens drift, da store dele af ombygningen skulle stå færdigt og klar til indflytning efter skoleferien.

Som led i opgaven er etableret nye undervisningslokaler samt tagterrasse i 4 sals niveau, indvendige trappe samt elevator. På bagsiden af bygningen er etableret nødudgangstrappe fra 4 sals plan, her er anvendt facadesystem med vindbrydende strækmetal i samme patinering som øvrige facadesystemer.

###

Hovedbygningen er tegnet af den kendte arkitekt H. J. Holm (1835-1916) i en ny-barok stil og bygget 1877. Skolen er siden udvidet med ekstra etager og pigefløjen er ombygget løbende. Christianshavns Gymnasium har haft til huse i bygningen siden 1924 og bebor i dag den gamle skole og ”annexet” eller ”fabrikken” på den anden side af Prinsessegade.

Bygningerne bærer kvarterets historie i sig. Hovedbygningen blev først opført til undervisning af grundskoleelever i midten af 1800-tallet. Vores anneksbygning, ”Fabrikken”, har tidligere været både fajancefabrik og tobaksfabrik. Siden CG blev selvejende i 2007, har vi gennem talrige ombygninger fastholdt den historiske charme, men samtidig bragt bygningerne op på et tidssvarende niveau.

Christianshavns Gymnasium er bevaringsværdig kl. 3.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020