Nationalmuseet er en fredet bygning komplet nyindretning på to etager samt restaurering af vinduer og døre.

Projektet omfatter komplet ny elinstallation, komplet ny varme og vand-installation. Efterisolering af skunke, med nænsom restaurering af indvendige skunkpaneler og låger. Istandsættelse af vægpaneler, samt tilpasning og istandsættelse af døre og vinduer. Levering af et antal nye døre i nøjagtig kopi af eksisterende med frisede fyldninger og perlestafprofil. Gulve bliver partielt udskiftet, og der opbygges nye podier med massive plankegulve af pommersk fyr. De gamle vægge afrenses partielt for løstsiddende puds, og nye vægge etableres med brædder beklædt med rørvæv der pudses med kalkmørtel.

Det gamle håndbyggede inventar står stadig i bygningen, nogle bliver helt demonteret og bliver som de store fløjdøre på 1. salen kørt på værksted imens ombygningen står på, for her at gennemgå en omfattende snedkergennemgang. Etablering af to køkkener, der i samarbejde med arkitektfirmaet og bygherre, tilpasses bygningen.

###

Ejendommen består af forhus og baghus fra henholdsvis 1821 og 1857-1859

Dette traditionelle ny klassicistiske forhus opførtes i 1821 over 9 fag, som en toetagers staldbygning og pakhus for grosserer I. Lund. Siden 1857 har Københavns Universitet ejet ejendommen og her blev ved overtagelsen stærkt ombygget undre ledelse af arkitekten J. H. Nebelong.

Ejendommen blev fredet i 1964, og har indtil for nyligt huset nationalmuseets forsknings- og formidlingsafdeling.

Gadefacadens regelmæssige og symmetriske orden udtrykker en villet arkitektur, der en kendetegnet for gadens øvrige facader.

Den indvendige struktur med rumlig hovedtrappe og bagtrappe med durchsicht, samt stuer en suite mod gaden er klar og typisk for en beboelsesejendom af den type.

Indvendigt kendetegner de gennemgående detaljer som fyldningsdøre, profilerede indfatninger og balustre, fyldningspaneler og gipsrosetter bygningen.

 

Lignende cases

B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020
Christianshavns Gymnasium – Ombygning Fabrikken | Christianshavns Gymnasium hos Curacon

Christianshavns Gymnasium

01. august 2014