Curacon A/S stod for udskiftning af vinduerne på gymnastiksalen.

Opgaven drejede sig om levering og montering af nye vinduer, samt naturlige følgearbejder for dette. Herunder byggeplads indretning, samt foranstaltninger for kunne udføres arbejdet på sikker vis, det vil sige stilladsarbejdet for at udskifte tagvinduerne på Bavnejøj skolen.

 

#

Bavnehøjens skole blev bydelens første egentlige kommunale skole; bygget og taget i brug 1930, og er stadigvæk fungerende som skole. Den ændrede navn midt i 30’erne til Bavnehøj Skole. Den er eneste skole indtil 1950, da Ellebjerg skole kommer til. Under krigens sidste år fungerede skolen som indkvarteringslejr for tyske flygtninge, og måtte gennemgå en større hovedrengøring, da disse i juli 1945 fik andet opholdssted.

Den første skole i Kongens Enghave var en privat skole, som Frederiksholms Teglværk havde oprettet til sine funktionærers børn, i en fløj af den tidligere gård “Larsens Minde“. Den fungerede indtil teglværket blev nedlagt i 1918; men fortsatte som midlertidig kommunal skole til 1930.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020