Curacon har i samarbejde med de to malerfirmaer Nielsen & Kromann samt C. Mølmann & Co., Glarmester Snoer, gennemført en gennemgribende energioptimering af bygningen.

Varmesystemet er udskiftet og forsatsvinduer er tætnet eller udskiftet.

I forbindelse med udskiftning af varmesystemet har det været nødvendigt at fortage både konstruktive og relativt indgribende bygningsændringer, med optagning af gamle gulve, panelvægge samt ændringer af bærende konstruktioner i huset. Alt sammen med respekt for det gamle hus, og i et tæt samarbejde med styrelsen for slotte og kulturejendomme.

Undervejs i projektet blev flere rådskader i bærende konstruktioner udbedret.

Som en del af opgaven, er de udvendige vinduesrammer og karme nøjsomt restaureret, og nedslidt eller råddent træ er partielt udskiftet og nye håndsmedede hjørnebåndsbeslag er fremstillet og monteret hvor gamle var for nedslidte.

Den store port ind imod gården fra Kongens Nytorv, var efter en tidligere udskiftning for ca. 30 år siden. så nedslidt at det ikke var muligt at fortage en normal vedligeholdelse eller restaurering af denne. I samarbejde med SLKE fremstillede Curacon en ny port. Ud fra gamle optegnelser og skitser blev det muligt at konstruerer en port der i sit udtryk og funktion var identisk med den oprindelige port fra 1700 tallet.

###

Charlottenborg, palæ på Kongens Nytorv i København, opført 1672-83 for Frederik 3.s søn Ulrik Frederik Gyldenløve, formentlig med Ewert Janssen som bygmester. Det fik sit navn efter dronning Charlotte Amalie, der købte palæet og boede her 1700-14 som enke efter Christian 5. Fra 1754 har Charlottenborg været sæde for Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Charlottenborg er en milepæl i Københavns bygningshistorie. Den danner begyndelsen til et helt nyt bykvarter uden for den middelalderlige bys volde, den markerer barokkens indtog i København, og den udgør enevældens første store byggeindsats i hovedstaden. Palæet fremstod først som et trefløjet anlæg i tre etager med kraftige side-risalitter mod torvet. Omkring 1682 blev det lukket mod haven med en lavere fløj, der rummer en kuppeldækket sal med et pragtfuldt stukloft; denne fløj tilskrives Lambert van Haven. Grunden var dyb og strakte sig langs med den i 1671 ny udgravede Nyhavns Kanal. Haven var anlagt i barokstil; den blev i 1777 af Christian 7. foræret til Københavns Universitet, som her anlagde og drev sin botaniske have 1778-1877.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020