På vegne af bygherren, Christianshavns Gymnasium, forestod Curacon A/S udskiftning af 600 kvm tagbeklædning på hovedbygningen samt eftergået eksisterende tagbeklædning på sidebygninger.        Arbejdet omfattede bygningsarbejder i hovedentreprise fordelt på tagrenovering med udskiftning af håndstrøgede teglsten, samt en indvendig ny indretning af tagetagen. Arbejdet omfattede udbedring af omfattende rådskader i tagkonstruktionen og bjælkelag. Spær og bjælker blev udbedret ved udskiftning af 1-1,5 meter træ samlet med gennemboltede skrå bladsamlinger.

Eksisterende tømmer blev behandlet med boracol. Opretning af spær konstruktionen, samt etablering af nye skalke og tag fod. Nedtagning af øverste del af murkroner samt opmuring til ny tag fod. Etablering af nye inddækninger og render i zink, samt restaurering af eksisterende kviste. Den indvendige ombygning der blev udført i forlængelse ag tagrenoveringen, omfattede ny indretning af lokaler, til brug for undervisning, med ny rumopdeling og ændring af varmesystem og elektriske installationer.

###

På vegne af bygherren, Christianshavns Gymnasium, forestod Curacon A/S første etape af ombygning 2013 til gymnasiets udvidelse til 9-spor. Arbejdet omfattede bygningsarbejder fordelt på først 3 og sidenhen 4 områder, som alle blev afleveret til tiden og i henhold til tidsplanen. Der blev lagt stor vægt på detaljeret byggestyring med høje krav til skolens drift, da store dele af ombygningen skulle stå færdigt og klar til indflytning efter skoleferien d. 5. august 2013 (opstart ultimo juni 2013)

Hovedbygningen er tegnet af den kendte arkitekt H. J. Holm (1835-1916) i en ny-barok stil og bygget 1877. Skolen er siden udvidet med ekstra etager og pigefløjen er ombygget løbende. Christianshavns Gymnasium har haft til huse i bygningen siden 1924 og bebor i dag den gamle skole og ”annexet” eller ”fabrikken” på den anden side af Prinsessegade.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020