Byggesagen drejer sig om udskiftning af tegltag på ejendom beliggende i Moselgade
21, København. I forbindelse med nyt tag etableres et fast undertag. Eksisterende
kviste og udluftnings hætter bibeholdes. Tagvinduer, tagrender og nedløb
udskiftes med nye. 3 stk. Støbejernsovenlys demonteres restaureres og genmonteres

Udskiftning af tegltag og etablering af fast undertag med brædder og pap. Opgaven udføres fra stillads, som er en del af hovedentreprisen. Stillads udføres med total overdækning. Byggepladsen etableres med indhegning og holdes lukket i hele perioden.

##

Byggesagen omfatter nyt tag med udhæng i facade- og gavlsiderne. Taget er beklædt med rød tegl og opført uden undertag. I forbindelse med tagudskiftning blev der etableres fast undertag. Samlet tagarealer 450 m2. institutionen er en kombineret vuggestue og børnehave som var i brug under opgaven.

Taget på Moselgade 21 er udført i 1938, uden undertag. Tagkonstruktion er udført som hanebåndspær. Taget har et udhæng på alle ejendommens sider. Ejendommen består af 3 etager, kælder og udnyttet tagetage. Der er opført tilbygninger mod gavl og bagfacade. Ejendommen huser børneinstitution ”Børnegaarden i Sundby”, som vil være åben for brugerne under udførelsesperioden.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020