Skolen blev fredet i 1996. Fredningen omfatter bygningerne ind- og udvendigt, gårdmiljøerne herunder også belægninger og naturligvis udsmykningerne i gårdene.

Sagen omhandler arbejder i forbindelse med restaurering af alle snedkerpartier i bygningerne.

I hovedtræk stod Curacon A/S for snedkergennemgang af vinduerne herunder supplement af greb, afhjælpning af lukkemekanismer,  udskiftning af defekte termoruder, oliebehandling af teaktræ samt reparation eller udskiftning af dørpumper på døre til atriumgårde.

#

Byggesagen omhandler Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård

Munkegårdsskolen er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen. Komplekset betragtes som et af Jacobsens vigtigste arkitektoniske værker.

Den er en af de første danske etplansskoler. Skolen består af en række enetages bygnings-stokke, der forbindes af tværgående glasgange til et netværk. Nettets masker er atriumgårde, som hvert klasseværelse har direkte adgang til.

Fagklasserne er placeret i en toetagers bygning i udkanten af nettet. Mens en anden toetagers blok med samlingssal, lærerværelse og andre faciliteter, er placeret midt i det store bygningsanlæg. Stort set alt i skolen er tegnet af Arne Jacobsen – heriblandt snedkerpartier, skabe, inventar og belysning. Han stod også bag de specialdesignede haver. De små gårde fik alle hver deres særlige præg med varierede belægninger og beplantninger og kopier af antikke skulpturer enten som relieffer på mure eller fritstående.

Lignende cases

Nationalmuseet – Ny Vestergade | Slots- og Kulturstyrelsen hos Curacon

Slots- og Kulturstyrelsen

01. april 2018
B1903 nyt klubhus | Gentofte Kommune hos Curacon

Gentofte Kommune

01. august 2018
Bellahøj skole | Københavns Kommune hos Curacon

Københavns Kommune

01. december 2020